news paper icon

ארכיון חדשות

מדינה בגירעון ובקיפאון: "מצב משברי"

התקציב להרחבת סל התרופות דל, הבראת המחלקות הפנימיות להקלה על הצפיפות בבתי החולים לא מתקדמת, הקיצוץ ברשויות יחמיר את מצבם של בני נוער בסיכון ויותיר גברים אלימים ללא פיקוח, תוכניות לשיפור כבישים מסכני חיים מתעכבות, ובחינוך צפויה פגיעה בקייטנות, בבינוי כיתות ובתנאי העסקת המורים. גירעון תקציבי בצל ממשלת מעבר - ההשלכות [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: מדינה, הקיצוץ, מתקדמת, החולים, בבתי, ברשויות, יחמיר, ויותיר, בסיכון, נוער, מצבם, הצפיפות, להקלה, משברי", "מצב, ובקיפאון, בגירעון, התקציב, להרחבת, הפנימיות, המחלקות, הבראת, התרופות, גברים, אלימים, המורים, העסקת, ובתנאי, כיתות, גירעון, תקציבי, ההשלכות, מעבר, ממשלת, בצל, בבינוי, בקייטנות, כבישים, לשיפור, תוכניות, פיקוח, מסכני, חיים, פגיעה, צפויה, ובחינוך, מתעכבות

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5658571,00.html

מאמרים קשורים