news paper icon

ארכיון חדשות

מרצים נגד האוניברסיטה העברית בשל שת"פ עם תנועת "אם תרצו": "קו אדום"

בעקבות כניסת התנועה לרשימת הארגונים שהתנדבות בהם מקנה נקודות זכות אקדמיות – תקפו מרצים ואנשי סגל באוניברסיטה את ההחלטה: "ארגון פאשיסטי שפועל לדיכוי חופש אקדמי". באוניברסיטה טענו: "לא מדובר בארגון פוליטי". אם תרצו: "המרצים צבועים" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: מרצים, באוניברסיטה, הארגונים, לרשימת, התנועה, שהתנדבות, בהם, נקודות, מקנה, כניסת, בעקבות, שת"פ, העברית, האוניברסיטה, תנועת, "אם, אדום", "קו, תרצו", זכות, אקדמיות, מדובר, טענו, בארגון, פוליטי", צבועים", "המרצים, תרצו, אקדמי", חופש, סגל, ואנשי, תקפו, ההחלטה, "ארגון, לדיכוי, שפועל, פאשיסטי

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5677768,00.html

מאמרים קשורים