news paper icon

ארכיון חדשות

להקים משפחה אחרי גירושים קשים

רות ולי-שי הקימו יחד משפחה, אחרי שכל אחד מהם עבר גירושים קשים, ומנסים יחד עם הילדים ליצור חווית טובות ומשמעותיות. "אנחנו עובדים בזה. אוכלים ארוחות יחד שלוש פעמים ביום ועושים מעגלי שיח סביב השולחן. יש כאן עבודה מודעת, שמטרתה להניע את הגלגל" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: יחד, קשים, גירושים, משפחה, הילדים, ליצור, חווית, ומנסים, ומשמעותיות, טובות, מהם, עבר, רות, ולי-שי, הקימו, להקים, שכל, "אנחנו, עובדים, כאן, השולחן, עבודה, מודעת, הגלגל", להניע, שמטרתה, סביב, שיח, ארוחות, אוכלים, בזה, שלוש, פעמים, מעגלי, ועושים, ביום

מקור:

מאמרים קשורים