news paper icon

ארכיון חדשות

מדד המחירים לצרכן לינואר נמוך מהתחזיות; מחירי הדירות עלו ב-2019 ב-3%

הציפיות בשווקים לקראת הפרסום היו למדד שלילי של 0.3%, אך מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב-0.4% • המדד הנמוך מהצפוי הוריד את קצב האינפלציה מ-0.6% ל-0.3% • מדד ינואר עדיין אינו מגלם השפעות של התפרצות וירוס הקורונה בסין שהוכרז כמגיפה רק לקראת סוף החודש [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: מדד המחירים לצרכן

נושאים: מדד, לקראת, ינואר, המחירים, לצרכן, מהתחזיות;, מחירי, הדירות, עלו, ב-2019, לינואר, הציפיות, בשווקים, הפרסום, היו, למדד, שלילי, ירד, נמוך, ב-3%, בחודש, הנמוך, סוף, כמגיפה, שהוכרז, בסין, הקורונה, וירוס, התפרצות, המדד, השפעות, אינו, עדיין, האינפלציה, קצב, הוריד, מהצפוי, מגלם, החודש

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001318470#utm_source=RSS

מאמרים קשורים