news paper icon

ארכיון חדשות

מדד המחירים לצרכן לינואר נמוך מהתחזיות; מחירי הדירות עלו ב-2019 ב-3%

הציפיות בשווקים לקראת הפרסום היו למדד שלילי של 0.3%, אך מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב-0.4% • המדד הנמוך מהצפוי הוריד את קצב האינפלציה מ-0.6% ל-0.3% • מדד ינואר עדיין אינו מגלם השפעות של התפרצות וירוס הקורונה בסין שהוכרז כמגיפה רק לקראת סוף החודש [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: מדד המחירים לצרכן

נושאים: מדד, לקראת, ינואר, לצרכן, המחירים, בשווקים, הפרסום, למדד, היו, ירד, שלילי, הציפיות, ב-3%, נמוך, לינואר, מהתחזיות;, מחירי, ב-2019, עלו, הדירות, בחודש, המדד, הקורונה, וירוס, בסין, שהוכרז, החודש, סוף, כמגיפה, התפרצות, השפעות, הוריד, מהצפוי, הנמוך, קצב, האינפלציה, מגלם, אינו, עדיין

מקור:

מאמרים קשורים