news paper icon

ארכיון חדשות

מטרת השינוי הארגוני בצה"ל: לאפשר פעולה רב זרועית במלחמה

הרמטכ"ל הגיע למסקנה שדרוש שינוי עמוק בדרך שבה מופעל הכוח הצבאי. שיתוף הפעולה יוגבר כך שמטוסי הקרב, הספינות, התותחים ולוחמי החי"ר יתאמנו יחדיו, יתכננו יחדיו - ובסוף ייצאו לקרב ככוח רב-זרועי. ובו זמנית תשמר המוכנות לצאת למלחמה בהתראה קצרה מאוד ואפילו בלי התראה כלל. פרשנות [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: יחדיו, בדרך, הכוח, מטרת, מופעל, שבה, הצבאי, שיתוף, הקרב, שמטוסי, יוגבר, הפעולה, עמוק, שינוי, לאפשר, בצה"ל, הארגוני, השינוי, פעולה, זרועית, שדרוש, למסקנה, הגיע, במלחמה, הרמטכ"ל, הספינות, התותחים, קצרה, בהתראה, למלחמה, לצאת, מאוד, ואפילו, פרשנות, כלל, התראה, בלי, המוכנות, תשמר, יתכננו, יתאמנו, החי"ר, ולוחמי, ובסוף, ייצאו, זמנית, ובו, רב-זרועי, לקרב, ככוח

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5680296,00.html

מאמרים קשורים