news paper icon

ארכיון חדשות

נתניהו לגנץ: "בוא ניפגש עכשיו ונקים ממשלה עוד היום"

ראש הממשלה פנה ליו"ר כחול לבן: "זו שעת מבחן למנהיגות ואחריות לאומית. שנינו יודעים שהפערים בינינו קטנים ושניתן להתגבר עליהם ולהקים ממשלה. זה לא הזמן לבחירות רביעיות" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: ממשלה, פנה, הממשלה, ליו"ר, כחול, "זו, לבן, ראש, נתניהו, "בוא, לגנץ, ניפגש, עכשיו, היום", ונקים, שעת, מבחן, עליהם, להתגבר, ולהקים, הזמן, רביעיות", לבחירות, ושניתן, קטנים, ואחריות, למנהיגות, לאומית, שנינו, בינינו, שהפערים, יודעים

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5700749,00.html

מאמרים קשורים