news paper icon

ארכיון חדשות

ההצעה לבג"ץ: הפקעת סמכות אדלשטיין וכינוס הצבעה על מחליפו

שופטי העליון דנו בתסבוכת החוקתית חסרת התקדים, אחרי שיו"ר הכנסת המתפטר - שכהונתו פוקעת ביום שישי - סירב לקיים את הפסיקה ולכנס הצבעה לבחירת יו"ר חדש. יועמ"ש הכנסת אמר שאינו מייצג את אדלשטיין עוד, והציג שתי אפשרויות: ארכה או החלטה להפקיע מאדלשטיין סמכות [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: אדלשטיין, הכנסת, הצבעה, סמכות, התקדים, חסרת, שיו"ר, החוקתית, המתפטר, שכהונתו, דנו, בתסבוכת, הפקעת, לבג"ץ, וכינוס, מחליפו, ההצעה, העליון, שופטי, פוקעת, ביום, שתי, והציג, מייצג, אפשרויות, ארכה, מאדלשטיין, להפקיע, החלטה, שאינו, אמר, לקיים, סירב, שישי, הפסיקה, ולכנס, יועמ"ש, יו"ר, לבחירת

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5701621,00.html

מאמרים קשורים