news paper icon

ארכיון חדשות

"באוצר מתמהמהים. עד שתתקבל החלטה אם לתמוך באל על, יכול להיות שלא יהיה כבר במי לתמוך"

יו"ר אל על, אלי דפס, מאשים את האוצר בסחבת: "כשהאוצר רוצה מאיתנו משהו, זה למחר; עכשיו כשהמצב הפוך, הם מתמהמהים"; וטוען כי שעון החול של החברה הולך ואוזל: "מתי נתאושש מהמשבר? הנחת העבודה היא שביולי 2021 נחזור לתלונות של יולי 2019" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: אל על

נושאים: "באוצר, מאשים, דפס, אלי, האוצר, בסחבת, משהו, מאיתנו, "כשהאוצר, יו"ר, לתמוך", החלטה, שתתקבל, מתמהמהים, לתמוך, באל, במי, להיות, יכול, למחר;, עכשיו, העבודה, הנחת, מהמשבר?, שביולי, נחזור, 2019", יולי, לתלונות, נתאושש, "מתי, מתמהמהים";, הפוך, כשהמצב, וטוען, שעון, ואוזל, הולך, החברה, החול

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001323388#utm_source=RSS

מאמרים קשורים