news paper icon

ארכיון חדשות

כתבי האישום ושאלת המינויים: הקשיים בהסכם נתניהו-גנץ

לצד השאלה אם ראש ממשלה יכול לכהן תחת כתב אישום, שתוכרע בבג"ץ, הסכם ממשלת האחדות מעלה עוד סוגיות מורכבות. מה יקרה עם מינוי היועמ"ש, המפכ"ל ופרקליט המדינה? איך יתנהלו שני ראשי הממשלה לפי החוק הנוכחי שמגדיר את מעמדם? פרופ' סוזי נבות עם השאלות המשפטיות העיקריות [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: כתבי, כתב, תחת, לכהן, אישום, שתוכרע, האחדות, ממשלת, הסכם, בבג"ץ, יכול, ממשלה, המינויים, ושאלת, האישום, הקשיים, בהסכם, ראש, השאלה, לצד, נתניהו-גנץ, מעלה, סוגיות, מעמדם?, שמגדיר, הנוכחי, פרופ', סוזי, העיקריות, המשפטיות, השאלות, נבות, החוק, לפי, היועמ"ש, מינוי, יקרה, מורכבות, המפכ"ל, ופרקליט, הממשלה, ראשי, יתנהלו, המדינה?

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5719694,00.html

מאמרים קשורים