news paper icon

ארכיון חדשות

ליאו ליידרמן: "מגמת ההתאוששות בשווקים מוצדקת ואינה סותרת את התחזיות הכלכליות"

לדברי היועץ הכלכלי הראשי של בנק פועלים, ליאו ליידרמן, "שוק ההון מתמחר נכסים על פי מה שצפוי בעתיד" • אלה הנקודות העיקריות שמיוחסות לעליות בשווקים למרות נתוני המאקרו הגרועים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: השקעות בימי קורונה

נושאים: ליאו, בשווקים, ליידרמן, היועץ, לדברי, הכלכלי, הראשי, בנק, התחזיות, הכלכליות", "מגמת, ההתאוששות, מוצדקת, סותרת, ואינה, פועלים, "שוק, לעליות, שמיוחסות, למרות, נתוני, הגרועים, המאקרו, העיקריות, הנקודות, מתמחר, ההון, נכסים, שצפוי, אלה, בעתיד"

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001327961#utm_source=RSS

מאמרים קשורים