news paper icon

ארכיון חדשות

טוב להיות עצמאי? השכירים קיבלו 7,000 שקל יותר בממוצע

השוואת הסיוע שנתנה הממשלה לבעלי העסקים הקטנים ולשכירים במשבר הקורונה מגלה כי השכירים שפוטרו או יצאו לחל"ת קיבלו יותר דמי אבטלה מהמענקים שקיבלו העצמאים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: כלכלה בארץ

נושאים: השכירים, קיבלו, לבעלי, הממשלה, שנתנה, העסקים, הסיוע, טוב, להיות, עצמאי?, בממוצע, השוואת, הקטנים, ולשכירים, אבטלה, מהמענקים, שקיבלו, העצמאים, דמי, לחל"ת, במשבר, הקורונה, מגלה, יצאו, שפוטרו

מקור: https://www.ynet.co.il/economy/article/ByGbC4ORU

מאמרים קשורים