news paper icon

ארכיון חדשות

הקורונה היכתה בפתאל: הפסד של 307 מיליון שקל ברבעון הראשון

הכנסות חברת המלונות התכווצו ב-18% ברבעון הראשון השנה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ-839 מיליון שקל • הפסד תפעולי של 161 מיליון שקל ברבעון • ההכנסות והרווחים צפויים לרדת "באופן מהותי ברבעון השני והשלישי של השנה כתוצאה ישירה מסגירת מרבית מלונות הקבוצה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: דוחות כספיים

נושאים: ברבעון, הפסד, הראשון, המקביל, לעומת, הרבעון, ב-18%, אשתקד, המלונות, התכווצו, היכתה, בפתאל, הכנסות, הקורונה, חברת, והסתכמו, בכ-839, ישירה, כתוצאה, מסגירת, מרבית, הקבוצה", מלונות, והשלישי, השני, ההכנסות, תפעולי, והרווחים, צפויים, מהותי, "באופן, לרדת

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001334076#utm_source=RSS

מאמרים קשורים