news paper icon

ארכיון חדשות

החוגגים שנפגעו מההגבלות: "עכשיו נעבור החוצה, זה לא היה החלום"

אתמול אישר קבינט הקורונה כי אחרי 9 ביולי יתקיימו שמחות רק עד 100 איש באולמות סגורים ו-250 בגנים פתוחים. חן בינדר שמתחתנת החודש אמרה לאולפן ynet: "דחינו את החתונה ממרץ, היו אמורים לבוא 550 אורחים, אם יהיו עוד הגבלות לא יודעת איך אתמודד" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: החוגגים, ביולי, הקורונה, יתקיימו, שמחות, סגורים, באולמות, איש, קבינט, אישר, מההגבלות, שנפגעו, "עכשיו, נעבור, אתמול, החלום", החוצה, ו-250, בגנים, לבוא, אמורים, אורחים, יהיו, אתמודד", יודעת, הגבלות, היו, ממרץ, שמתחתנת, בינדר, פתוחים, החודש, אמרה, החתונה, "דחינו, לאולפן

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5757026,00.html

מאמרים קשורים