news paper icon

ארכיון חדשות

מליאת הכנסת אישרה את התוכנית לסיוע כלכלי

התוכנית אושרה ברוב של 67 תומכים ללא מתנגדים. בין עיקריה: דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת עד יוני 2021 או עד ששיעור בלתי המועסקים יירד ל-7.5%, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, וסיוע לעצמאים ולעסקים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: כלכלה בארץ

נושאים: התוכנית, ולעסקים, אישרה, לסיוע, כלכלי, אושרה, ברוב, תומכים, מתנגדים, עיקריה, דמי, אבטלה, לעובדים, הכנסת, שהוצאו, יוני, ששיעור, בלתי, המועסקים, יירד, מענק, הסתגלות, לבני, ומעלה, וסיוע, לעצמאים, לחל"ת, מליאת

מקור: https://www.ynet.co.il/economy/article/HJa8qgAgP

מאמרים קשורים