news paper icon

ארכיון חדשות

"חוקרים פרטיים": תשובות לשאלות רפואיות בנות 2,000 שנה

המחקר מנסה להבין איך נולדו רעיונות רפואיים בעבר הרחוק, שהיום הם מובנים מאליהם, וכיצד ניתן להתמודד עם אתגרי המחקר הרפואי בהווה ובעתיד [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: לימודים

נושאים: המחקר, פרטיים", להבין, נולדו, רעיונות, מנסה, "חוקרים, תשובות, לשאלות, רפואיות, בנות, רפואיים, בעבר, אתגרי, הרפואי, בהווה, ובעתיד, להתמודד, ניתן, הרחוק, שהיום, מובנים, וכיצד, מאליהם

מקור: https://www.ynet.co.il/article/BJAO1hG11D

מאמרים קשורים