news paper icon

ארכיון חדשות

תוכנית המענקים: למה אזרחים רבים עדיין לא קיבלו את הכסף?

עדיין לא קיבלתם את המענק במסגרת תוכנית "צ'ק לכל אזרח"? אתם לא לבד. כ-800 אלף עדיין מחכים שהכסף ייכנס לחשבון שלהם, רובם צעירים חרדים או חיילים. מה עושים במקרה כזה, האם ילדים נכים זכאים למענק כפול ואיך מעדכנים את פרטי חשבון הבנק בביטוח הלאומי? שאלות ותשובות [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: כלכלה בארץ

נושאים: עדיין, תוכנית, לחשבון, ייכנס, שהכסף, מחכים, כ-800, לבד, אתם, אזרח"?, לכל, "צ'ק, במסגרת, המענק, קיבלתם, הכסף?, קיבלו, רבים, אזרחים, למה, שלהם, המענקים, רובם, חרדים, שאלות, הלאומי?, בביטוח, הבנק, חשבון, פרטי, מעדכנים, ואיך, צעירים, כפול, זכאים, נכים, ילדים, האם, כזה, במקרה, עושים, חיילים, למענק, ותשובות

מקור: https://www.ynet.co.il/economy/article/B1jyAoR11w

מאמרים קשורים