news paper icon

ארכיון חדשות

ראשי ערים עתרו נגד המדינה: להשוות את מספר המתפללים למשתתפי ההפגנות

ראשי העיריות בבת ים, קריית שמונה ואור יהודה עתרו לבג"ץ בטענה שזכויות היסוד של תושביהם המתפללים נפגעות בעקבות הגבלות הקורונה. "אי אפשר לעשות איפה ואיפה", טענו. "אם הממשלה סוגרת את חופי הים, לא ייתכן שההפגנות יימשכו" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: כללי

נושאים: ראשי, עתרו, המתפללים, שזכויות, בטענה, לבג"ץ, יהודה, ואור, שמונה, קריית, בבת, העיריות, ההפגנות, למשתתפי, מספר, להשוות, המדינה, היסוד, ערים, תושביהם, בעקבות, שההפגנות, ייתכן, הים, חופי, סוגרת, הממשלה, "אם, נפגעות, טענו, איפה, לעשות, אפשר, "אי, הקורונה, הגבלות, ואיפה", יימשכו"

מקור: https://www.ynet.co.il/article/r1APOIySD

מאמרים קשורים