news paper icon

ארכיון חדשות

נתניהו על פתיחת החינוך בערים האדומות: "יהיה כתר סביבן"

רה"מ קרא "לציבור החרדי ולמנהיגיו" לא לפתוח את תלמודי התורה, וטען: "לא רוצה לראות אירועי אלימות, אין אפשרות לשלוח שוטר לכל פינה". הוא העביר את האחריות לפתיחת הגנים בערים האדומות למשרד הבריאות: "הם המליצו". לדבריו, "אי אפשר לרמות את הנגיף. אם נצליח, זה תלוי בכם" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: בערים, האדומות, בכם", אירועי, לראות, וטען, התורה, תלמודי, לפתוח, ולמנהיגיו", החרדי, "לציבור, קרא, רה"מ, סביבן", כתר, "יהיה, החינוך, אלימות, פתיחת, אפשרות, שוטר, תלוי, נצליח, הנגיף, לרמות, אפשר, "אי, לדבריו, המליצו", לשלוח, "הם, למשרד, הגנים, לפתיחת, האחריות, העביר, פינה", לכל, הבריאות, נתניהו

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/SJCTl300wv

מאמרים קשורים