news paper icon

ארכיון חדשות

רופא ישראלי בפראג: "יודעים להתמודד, לא צריך עוד סגר כללי"

הזינוק בקורונה באירופה: ד"ר ודים פרידמן הסביר לאולפן ynet ש"עכשיו יודעים שאפשר להתמודד עם זה", וההגבלות לא חזרו לשיאן. בליברפול, האזור הכי "אדום" בבריטניה, פרופ' מקומי אומר ש"לא יופתע" אם ההגבלות החמורות יתרחבו לשאר המדינה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: חדשות בעולם

נושאים: להתמודד, המדינה, יודעים, ש"עכשיו, לאולפן, הסביר, פרידמן, ודים, ד"ר, שאפשר, באירופה, הזינוק, כללי", סגר, צריך, "יודעים, בפראג, בקורונה, ישראלי, זה", חזרו, לשאר, יתרחבו, החמורות, ההגבלות, יופתע", ש"לא, אומר, וההגבלות, מקומי, בבריטניה, "אדום", הכי, האזור, בליברפול, לשיאן, פרופ', רופא

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/rk7X2TYDD

מאמרים קשורים