news paper icon

ארכיון חדשות

הלוואי שמישהו יעביר לרב קניבסקי את המסר הזה

מהיכרותי איתך ועם רעייתך בת שבע ז"ל מביקוריי בביתכם, אני יודעת שלו היו הנתונים בפניך, לא היית שולח את הצעירים לתלמודי התורה ומסכן חיים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: חיים, יעביר, לרב, קניבסקי, המסר, הזה, מהיכרותי, איתך, ועם, רעייתך, שבע, ז"ל, מביקוריי, שמישהו, בביתכם, יודעת, שלו, היו, הנתונים, בפניך, היית, שולח, הצעירים, לתלמודי, התורה, ומסכן, אני, הלוואי

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/rkAmB6Kww

מאמרים קשורים