news paper icon

ארכיון חדשות

מי עומד מאחורי הפגנת תומכי נתניהו נגד המשפחה השכולה?

האם נקודה במפה, מעל בית נתניהו, היא הוכחה שמישהו משם ארגן את המחאה נגד משפחת פרקש? ההפגנה ההיא ספגה גינויים מקיר לקיר, גם מנתניהו עצמו, אולם כעת רומזים מתנגדיו שמישהו מבני משפחתו עומד מאחוריה. לראיה הציגו הזמנה שנשלחה לכאורה לפעילים, עם מיקומו של בית פרקש. יאיר נתניהו הכחיש וטען שחשיפת המפה היא "איום ביטחוני" על אביו [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: נתניהו, עומד, שמישהו, הפגנת, מקיר, גינויים, ספגה, ההיא, ההפגנה, פרקש?, משפחת, המחאה, תומכי, ארגן, לקיר, הוכחה, מעל, במפה, נקודה, האם, השכולה?, המשפחה, משם, מאחורי, מנתניהו, אולם, ביטחוני", "איום, המפה, שחשיפת, וטען, הכחיש, יאיר, פרקש, מיקומו, לפעילים, עצמו, לכאורה, הזמנה, הציגו, לראיה, מאחוריה, משפחתו, מבני, מתנגדיו, רומזים, כעת, שנשלחה, אביו

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/rkb2q1Dqw

מאמרים קשורים