news paper icon

ארכיון חדשות

בנצרת אין אמון בהבטחות נתניהו: "משקר לנו בפנים"

רה"מ ממשיך לחזר אחרי הקול הערבי, והבטיח לפעול לכך שאף תושב במגזר "לא יפחד לצאת מהבית" - אך מהקולות בעיר הערבית שבה ביקר לא נראה שיש אמון במהלך שלו. "תיזהרו מלהצביע לו - הוא יזרוק אתכם", אמר תושב נצרת. ח"כ טיבי: "האהבה הזמנית תתפוגג יום אחרי הבחירות" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: אמון, תושב, מהבית", לצאת, יפחד, במגזר, שאף, לכך, לפעול, מהקולות, והבטיח, הקול, לחזר, ממשיך, רה"מ, בפנים", "משקר, נתניהו, בהבטחות, הערבי, הבחירות", בעיר, שבה, יום, תתפוגג, הזמנית, "האהבה, טיבי, ח"כ, נצרת, אמר, הערבית, אתכם", מלהצביע, "תיזהרו, שלו, במהלך, שיש, נראה, ביקר, יזרוק, בנצרת

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/S15uFonAP

מאמרים קשורים