news paper icon

ארכיון חדשות

"מבקשים כמה שנים טובות": המשאלה הצנועה של ניצול השואה ורעייתו

ניצול השואה אלברט סגל ורעייתו נילי שכלו את בנם, נכדם וכלתם בתאונה ובעקבות כך קרסו כלכלית ובריאותית. חלומו הוא לגייס עזרה לאשתו שזקוקה לטיפול פסיכולוגי ולאמצעים לשיפור ראייתה: "הכי כואב לנילי שהיא לא יכולה לקרוא ספרים, הכי כואב לי - שאני לא יכול לעזור לה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: רווחה וחברה

נושאים: ניצול, השואה, ורעייתו, כואב, לה", קרסו, ובעקבות, בתאונה, וכלתם, נכדם, בנם, שכלו, סגל, כלכלית, אלברט, הצנועה, המשאלה, טובות", שנים, נילי, ובריאותית, חלומו, לגייס, לעזור, יכול, שאני, הכי, ספרים, לקרוא, יכולה, לנילי, כמה, "הכי, לשיפור, ולאמצעים, פסיכולוגי, לטיפול, שזקוקה, לאשתו, עזרה, ראייתה, "מבקשים

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/BJyoRAnAP

מאמרים קשורים