news paper icon

ארכיון חדשות

משבר? החיסכון הפרטי עלה לשיא ב-2020, שליש מההכנסה הפנויה; "זה מנפח את מחירי הנכסים הפיננסים"

לפי נתוני הלמ"ס, שיעור החיסכון הפרטי עלה בשנת משבר הקורונה לשיא של 31.2% מההכנסה הפנויה ב-2020 • הסיבות לעלייה: מדיניות הפיצוי של הממשלות לצד הירידה הכפויה בצריכה הפרטית • ויקטור בהר, הפועלים: "המדיניות הממשלתית שמפצה על אובדן הכנסות הביאה למצב קצת פרדוקסלי שבמיתון הכי חמור החיסכון הפרטי מזנק, וזו תופעה עולמית" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: חיסכון

נושאים: החיסכון, הפרטי, עלה, לשיא, ב-2020, מההכנסה, לעלייה, הסיבות, הפנויה, הקורונה, משבר, בשנת, שיעור, הלמ"ס, נתוני, הפיננסים", מדיניות, הנכסים, מחירי, מנפח, "זה, הפנויה;, שליש, לפי, עולמית", הפיצוי, לצד, תופעה, וזו, מזנק, חמור, הכי, שבמיתון, פרדוקסלי, קצת, למצב, הביאה, הממשלות, הכנסות, שמפצה, הממשלתית, "המדיניות, הפועלים, בהר, ויקטור, הפרטית, בצריכה, הכפויה, הירידה, אובדן, משבר?

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361532#utm_source=RSS

מאמרים קשורים