news paper icon

ארכיון חדשות

עבאס בקריאה לפיוס: "לייצר הזדמנות לחיים משותפים"

יו"ר רע"מ, שהפך ללשון המאזניים בדרך להרכבת קואליציה, נשא נאום בעברית שפנה לאזרחים היהודים בישראל: "הגיעה העת לחפש את המשותף". עבאס התעלם מהסוגיה הפלסטינית והתמקד בבעיות של האזרחים הערבים: "אם אני לא אחיה בשלום במדינה, לא אהיה מסוגל לחתור לשלום עם שכניי". גם הפעם לא אמר על מי ימליץ לעמוד בראשות הממשלה, אך קרא לשני הצדדים לאמץ דווקא את גישתו: "זה הזמן לשינוי" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: עבאס, מהסוגיה, התעלם, המשותף", לחפש, העת, "הגיעה, בישראל, היהודים, לאזרחים, שפנה, בעברית, נאום, הפלסטינית, נשא, להרכבת, בדרך, המאזניים, ללשון, שהפך, רע"מ, יו"ר, משותפים", לחיים, הזדמנות, "לייצר, לפיוס, קואליציה, בקריאה, והתמקד, האזרחים, הזמן, "זה, גישתו, דווקא, לאמץ, הצדדים, לשני, קרא, הממשלה, בראשות, לעמוד, ימליץ, בבעיות, אמר, שכניי", לשלום, לחתור, מסוגל, אהיה, במדינה, בשלום, אחיה, אני, "אם, הערבים, הפעם, לשינוי"

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/SyvP4L7H00

מאמרים קשורים