news paper icon

ארכיון חדשות

"אמרו שאני חולה כדי שלא אצא לאושוויץ": שרדה את השואה ועלתה פעמיים לארץ

אניטה להמן התייתמה מהוריה בתחילת המלחמה ושרדה בזכות בית החולים היהודי בברלין, שהמשיך לפעול. "היו נותנים לי משהו שיעלה לי את החום", סיפרה כיצד הצוות הצליח למנוע את העברתה למחנה. אחרי המלחמה עלתה לארץ, שירתה בצבא, נישאה ועברה לברזיל. ב-2019 חזרה וכעת גרה לצד ילדיה בקיבוץ. השנה הוכרה לראשונה כניצולה ותקבל קצבה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: כללי

נושאים: לארץ, המלחמה, קצבה, נותנים, "היו, לפעול, שהמשיך, בברלין, היהודי, החולים, בזכות, ושרדה, בתחילת, מהוריה, התייתמה, להמן, אניטה, פעמיים, ועלתה, השואה, שרדה, לאושוויץ", אצא, חולה, משהו, שאני, שיעלה, סיפרה, ותקבל, כניצולה, לראשונה, הוכרה, בקיבוץ, ילדיה, לצד, גרה, וכעת, חזרה, ב-2019, החום", לברזיל, נישאה, בצבא, שירתה, עלתה, למחנה, העברתה, למנוע, הצליח, הצוות, כיצד, ועברה, "אמרו

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/r10jBfiB00

מאמרים קשורים