news paper icon

ארכיון חדשות

הפרדה רכושית לצורכי מס: מה זה בכלל ואיך נמנעים ממחלוקות עם רשות המסים

על פי החוק הכלל הוא שכל עוד בני זוג גרים ביחד דרך קבע - רואים אותם כ"יחידה אחת" לצורך מס השבח ומס הרכישה שחלים על עסקה בדירה של אחד מהם • אולם לכלל זה ישנם מספר חריגים • גלובס עושה סדר ומרכז את "עשרת הדיברות" להפרדה רכושית לצורכי מס [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: הטיפ היומי

נושאים: רכושית, לצורכי, אותם, רואים, קבע, דרך, ביחד, גרים, זוג, שכל, הכלל, החוק, המסים, רשות, ממחלוקות, נמנעים, ואיך, בכלל, כ"יחידה, להפרדה, אחת", השבח, הדיברות", "עשרת, ומרכז, סדר, עושה, גלובס, חריגים, מספר, לצורך, ישנם, אולם, מהם, בדירה, עסקה, שחלים, הרכישה, ומס, לכלל, הפרדה

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001368285#utm_source=RSS

מאמרים קשורים