news paper icon

ארכיון חדשות

בן גביר: "איילת ונפתלי חתכו לשמאל, מקימים ממשלה עם עבאס"

שעות לפני פקיעת המנדט שניתן לנתניהו להרכיב ממשלה, שב ומבהיר בכיר הציונות הדתית שסיעתו לא תתמוך בקואליציה עם הישענות עבאס: "אלה אנשים מסוכנים שפוגעים במדינת ישראל", אמר בן גביר באולפן ynet. על בכירי ימינה: "'ימין חזק' מכשיר ממשלת שמאל" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: גביר, ממשלה, הדתית, הציונות, בכיר, ומבהיר, להרכיב, לנתניהו, שניתן, שסיעתו, המנדט, שעות, עבאס", מקימים, לשמאל, חתכו, ונפתלי, פקיעת, "איילת, תתמוך, הישענות, ממשלת, מכשיר, חזק', "'ימין, ימינה, בכירי, באולפן, בקואליציה, אמר, במדינת, שפוגעים, מסוכנים, אנשים, "אלה, עבאס, ישראל", שמאל"

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/H1NWqPAP00

מאמרים קשורים