news paper icon

ארכיון חדשות

עוד לפני הקלוזינג בפסגות: פדיונות של מיליארד שקל בחודש ונטישת עובדים

בשבוע שבו צפויים נכסי בית ההשקעות להימכר, עלתה התחרות על קרנות הנאמנות של פסגות מדרגה - עם הצעה של 420 מיליון שקל, הרבה מעל הציפיות המוקדמות • ובינתיים: עשרות מעובדי בית ההשקעות מחפשים עבודה חדשה בעוד נכסי הגמל שלו סופגים פדיונות כבדים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: פסגות

נושאים: נכסי, פדיונות, ההשקעות, הנאמנות, קרנות, התחרות, עלתה, להימכר, פסגות, כבדים, שבו, בשבוע, עובדים, ונטישת, בחודש, צפויים, בפסגות, מדרגה, הרבה, מעל, הציפיות, המוקדמות, ובינתיים, עשרות, מעובדי, מחפשים, עבודה, חדשה, בעוד, הגמל, שלו, סופגים, הצעה, הקלוזינג

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001370439#utm_source=RSS

מאמרים קשורים