news paper icon

ארכיון חדשות

מניות רמי לוי בישראייר יישארו בידיו ולא יירכשו על ידי שיווק השקמה

דירקטוריון שיווק ושקמה החליטה לא לממש את האופציה של רכישת 24% ממניות ישראייר שבידי רמי לוי • "שיעור ההחזקות בישראייר שהוצע לחברה במסגרת האופציה אינו מקנה יכולת לשלוט בפעילות הנרכשת" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: ישראייר

נושאים: לוי, בישראייר, שיווק, האופציה, רמי, הנרכשת", יישארו, בידיו, יירכשו, השקמה, דירקטוריון, ושקמה, החליטה, לממש, רכישת, ישראייר, שבידי, "שיעור, ההחזקות, שהוצע, לחברה, במסגרת, אינו, מקנה, יכולת, לשלוט, בפעילות, ממניות, מניות

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001370502#utm_source=RSS

מאמרים קשורים