news paper icon

ארכיון חדשות

מדדי אג'יו לתיקים מנוהלים באפריל: התפרצות הכלכלה עלולה להכות את שוקי ההון

מדדי המניות ממשיכים לעלות והשווקים מתעלמים מאיום האינפלציה והריבית • תכניות העידוד של ביידן מספקות דלק נוסף לכלכלה ונראה שדבר לא יעצור את הריצה הגדולה של המשקיעים. האמנם? [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: מומחים כותבים

נושאים: מדדי, לתיקים, מנוהלים, באפריל, התפרצות, הכלכלה, עלולה, להכות, שוקי, ההון, המניות, ממשיכים, לעלות, והשווקים, מתעלמים, אג'יו, מאיום, והריבית, תכניות, העידוד, ביידן, מספקות, דלק, נוסף, לכלכלה, ונראה, שדבר, יעצור, הריצה, הגדולה, המשקיעים, האינפלציה, האמנם?

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001370477#utm_source=RSS

מאמרים קשורים