news paper icon

ארכיון חדשות

הכללים והסיכונים: איך בוחרים מסלול השקעה לפנסיה?

החשיבות של בחירת מסלול החיסכון הנכון היא קריטית • הסיכון העיקרי הוא למעשה התנודתיות - ובאופן ספציפי, התנודתיות בשנים הסמוכות לפרישה • עליכם לחשוב על רמת הסיכון שאתם כחוסכים יכולים לשאת, ועל אופק החיסכון שעוד יש לפניכם - ולעקוב אקטיבית אחרי הפנסיה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: הטיפ היומי

נושאים: מסלול, התנודתיות, הסיכון, החיסכון, הפנסיה, ובאופן, למעשה, העיקרי, קריטית, הנכון, בחירת, החשיבות, לפנסיה?, השקעה, בוחרים, ספציפי, והסיכונים, בשנים, לפרישה, עליכם, לחשוב, רמת, שאתם, כחוסכים, יכולים, לשאת, ועל, אופק, שעוד, לפניכם, ולעקוב, אקטיבית, הסמוכות, הכללים

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001372343#utm_source=RSS

מאמרים קשורים