news paper icon

ארכיון חדשות

החרדים מגבירים את הלחץ על ימינה: "ממשלת זדון, אל תתריסו כלפי שמיים"

מועצת גדולי התורה פנתה ישירות לחברי הסיעה של בנט: "ותגדל התמיהה ורב הכאב על חילול השם כאשר מי שעומדים בבסיס הקמת ממשלה כזו הם המצהירים על עצמם כיהודים מאמינים". גם חכמי התורה של ש"ס פרסמו מכתב: "עם ישראל בפני גזירת כליה מיידית, סכנה רוחנית שאין דומה לה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: התורה, לה", השם, חילול, הכאב, ורב, התמיהה, "ותגדל, בנט, הסיעה, לחברי, ישירות, פנתה, גדולי, מועצת, שמיים", כלפי, תתריסו, זדון, "ממשלת, ימינה, הלחץ, כאשר, מגבירים, שעומדים, הקמת, דומה, שאין, רוחנית, סכנה, מיידית, כליה, גזירת, בפני, ישראל, בבסיס, "עם, פרסמו, ש"ס, חכמי, מאמינים", כיהודים, עצמם, המצהירים, כזו, ממשלה, מכתב, החרדים

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/r1XyKrXc00

מאמרים קשורים