news paper icon

ארכיון חדשות

כמה כסף אתם צריכים לשמור בחשבון הבנק שלכם?

בתקופת הריבית אפסית, הפיקדונות בבנק אינם מניבים תשואה, ואם מדובר בכספים שאין להם ייעוד לשימוש בקרוב, אין סיבה להשאירם שם • צריך לחשוב על מטרת הכספים, אופק החיסכון ותיאבון הסיכון שלכם, ובהתאם להסיט את הכספים לאפיקים מניבי תשואה אחרים • מה בכל זאת כדאי להשאיר בבנק? [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: הטיפ היומי

נושאים: הכספים, תשואה, בבנק?, להם, שאין, בכספים, מדובר, ואם, מניבים, אינם, ייעוד, בבנק, אפסית, הריבית, בתקופת, שלכם?, הבנק, בחשבון, לשמור, צריכים, אתם, הפיקדונות, כסף, לשימוש, סיבה, להשאיר, כדאי, זאת, בכל, אחרים, מניבי, לאפיקים, להסיט, בקרוב, ובהתאם, הסיכון, ותיאבון, החיסכון, אופק, מטרת, לחשוב, צריך, להשאירם, שלכם, כמה

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001373878#utm_source=RSS

מאמרים קשורים