news paper icon

ארכיון חדשות

בתגובה על בלוני התבערה: תקיפה אווירית בעזה, לראשונה בעידן בנט

תקיפה ראשונה בהוראת ראש הממשלה החדש: לאחר ש-26 שריפות פרצו בעוטף בעקבות הפרחת בלוני נפץ, תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר מתחמים צבאיים של חמאס. "ערוכים לכל התרחישים, ובהם חידוש הלחימה", אמרו בצה"ל. לפני כן התריסו בחמאס: "כפינו על ישראל משוואה חדשה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: בלוני, תקיפה, הפרחת, בעקבות, בעוטף, פרצו, שריפות, ש-26, החדש, הממשלה, נפץ, ראש, ראשונה, בנט, בעידן, לראשונה, בעזה, אווירית, התבערה, בהוראת, חדשה", תקפו, קרב, משוואה, ישראל, "כפינו, בחמאס, התריסו, בצה"ל, אמרו, הלחימה", מטוסי, חידוש, התרחישים, לכל, "ערוכים, חמאס, צבאיים, מתחמים, האוויר, חיל, ובהם, בתגובה

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/HkXmMsIju

מאמרים קשורים