news paper icon

ארכיון חדשות

מאבידר עד אלחרומי: הח"כים שעליהם תקום ותיפול הממשלה

אחד ממובילי המחאה נגד נתניהו מרד בליברמן, הח"כ הבדואי מרע"מ נמנע בהשבעה, מנהיג מפלגתו עבאס תקף את חבריו לקואליציה לפני מצעד הדגלים, ניר אורבך השתכנע רק אחרי שראה את אביב גפן עם אברהם פריד - והם לא היחידים שעשויים לאתגר את הקואליציה, מימין ומשמאל. הרשימה הלא מלאה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: מלאה, עבאס, מפלגתו, מנהיג, בהשבעה, נמנע, מרע"מ, הבדואי, הח"כ, תקף, בליברמן, נתניהו, המחאה, ממובילי, הממשלה, ותיפול, תקום, שעליהם, הח"כים, מרד, אלחרומי, חבריו, מצעד, הלא, הרשימה, ומשמאל, מימין, הקואליציה, לאתגר, שעשויים, היחידים, לקואליציה, והם, אברהם, גפן, אביב, שראה, השתכנע, אורבך, ניר, הדגלים, פריד, מאבידר

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/B1A2IFLoO

מאמרים קשורים