news paper icon

ארכיון חדשות

זה המטבע שהתחזק בשיעור החד ביותר בשבוע שעבר. ולא כולם מרוצים

בבנק המרכזי רוצים למתן את התחזקותו, היצואנים לא אוהבים אותו חזק מדי, אבל המטבע המקומי לא נח לרגע [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: הטיפ היומי

נושאים: המטבע, בשיעור, החד, ביותר, בשבוע, שעבר, כולם, מרוצים, בבנק, שהתחזק, המרכזי, למתן, התחזקותו, היצואנים, אוהבים, חזק, מדי, המקומי, רוצים, לרגע

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379418#utm_source=RSS

מאמרים קשורים