news paper icon

ארכיון חדשות

תגובות מעורבות בקצרין לשחרור הצפוי של זדורוב: "הרבה מאמינים בחפותו"

החלטת השופט לשחרר את רומן זדורוב למעצר בית העסיקה רבים בעירו. "בעיקר תחושה של בלבול", סיפרה אחת התושבות. "מקווים שיהיה להם קצת שקט עכשיו", אמר תושב אחר. במקביל אשתו אולגה פתחה בקמפיין מימון המונים כדי להשיג את סכומי הערבות הגבוהים - שבלעדיהם הוא לא ישוחרר [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: זדורוב, ישוחרר, סיפרה, בלבול", תחושה, "בעיקר, בעירו, רבים, העסיקה, למעצר, רומן, לשחרר, השופט, החלטת, בחפותו", מאמינים, "הרבה, הצפוי, לשחרור, בקצרין, אחת, מעורבות, התושבות, שיהיה, שבלעדיהם, הגבוהים, הערבות, סכומי, להשיג, המונים, מימון, בקמפיין, "מקווים, פתחה, במקביל, אחר, תושב, אמר, עכשיו", שקט, קצת, להם, אולגה, תגובות

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/hjfkigwjy

מאמרים קשורים