news paper icon

ארכיון חדשות

אישה אחת בין 60 גברים, ליד עכברושים: חיי אידה נודל בגלות בסיביר

במשך 4 שנים שהתה אסירת ציון בכפר נידח, לשם הוגלתה בגין "חוליגניות". היא סיפרה על גברים "שמתנהגים כקופים", על "עכברושים שגורמים לסיוטים", ועל "ילדים שנחקרים בגלל שליטפו את כלבי". סרטון, הקלטה, גלויות וראיונות הביאו את מאבקה לכותרות: "דיברתי עם העיתונות כדי להוכיח - לא נשברתי" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: גברים, נשברתי", "חוליגניות", בגין, הוגלתה, לשם, נידח, בכפר, ציון, אסירת, סיפרה, שהתה, במשך, בסיביר, בגלות, נודל, אידה, חיי, עכברושים, שנים, אחת, "שמתנהגים, "עכברושים, להוכיח, העיתונות, "דיברתי, לכותרות, מאבקה, הביאו, וראיונות, גלויות, כקופים", הקלטה, כלבי", שליטפו, בגלל, שנחקרים, "ילדים, ועל, לסיוטים", שגורמים, סרטון, אישה

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/byvesucff

מאמרים קשורים