news paper icon

ארכיון חדשות

כשלאונרד כהן הפתיע את החיילים במלחמת יום כיפור: פרק מספר

בשנת 1973 לאונרד כהן היה שקוע במשבר אישי ויצירתי. כשהוא שמע שבישראל פרצה מלחמה, הוא ארז מזוודה והגיע לשיר לחיילים בחזית. הספר "מי באש" מאת העיתונאי מתי פרידמן חוזר לימים ההם, שהטביעו באמן חותם עמוק שניכר בחייו ובשיריו [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: כהן, מלחמה, פרצה, שבישראל, שמע, כשהוא, ויצירתי, אישי, במשבר, ארז, שקוע, בשנת, מספר, פרק, כיפור, יום, במלחמת, החיילים, הפתיע, לאונרד, ובשיריו, מזוודה, לשיר, בחייו, שניכר, עמוק, חותם, באמן, שהטביעו, ההם, לימים, והגיע, חוזר, מתי, העיתונאי, מאת, באש", "מי, הספר, בחזית, לחיילים, פרידמן, כשלאונרד

מקור: https://www.ynet.co.il/entertainment/article/sjxyxwjff

מאמרים קשורים