news paper icon

ארכיון חדשות

עורך וואלה לשעבר: "פרשת הצוללות יכולה להפיל את רה"מ". ישועה: "אמן"

ביום העדות השלישי בשלב ההוכחות במשפטו של רה"מ לשעבר נחשפה התכתבות בין מנכ"ל וואלה לעורך הראשי דאז של האתר בעניין פרשת הצוללות. העורך אלעד כתב כי מדובר ב"סיפור גדול שיכול להפיל את ראש הממשלה נתניהו" - והמנכ"ל ישועה ענה: "אמן". אלעד העיד: "שמעתי את אילן ישועה אומר שנתניהו מאיים על המפעל הציוני ויוביל לחורבן בית שלישי" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: ישועה, וואלה, לשעבר, הצוללות, אלעד, להפיל, "אמן", דאז, הראשי, לעורך, מנכ"ל, התכתבות, נחשפה, רה"מ, במשפטו, בשלב, האתר, השלישי, העדות, ביום, רה"מ", יכולה, "פרשת, ההוכחות, שלישי", בעניין, העורך, לחורבן, ויוביל, הציוני, המפעל, מאיים, שנתניהו, אומר, אילן, "שמעתי, פרשת, העיד, והמנכ"ל, נתניהו", הממשלה, ראש, שיכול, גדול, ב"סיפור, מדובר, כתב, ענה, עורך

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/byeodw4rt

מאמרים קשורים