news paper icon

ארכיון חדשות

ביה"ח הלל יפה עדיין תחת מתקפת סייבר: "לא מנהלים מו"מ מול התוקפים"

מנהל בית החולים בחדרה אמר כי "כל הציוד והמכשור הקריטיים עובדים כתקנם" - אך הדגיש שהמרכז הרפואי משתמש במערכות חלופיות, הצוותים עברו לרישום ידני ומטופלים לא דחופים לא מתקבלים. היקף הנזק והשפעותיו לטווח הרחוק עדיין לא ידועים - אך ניסיון העבר מלמד שמדובר בתהליך ארוך [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: עדיין, ארוך, הדגיש, כתקנם", עובדים, הקריטיים, והמכשור, הציוד, "כל, אמר, בחדרה, שהמרכז, החולים, התוקפים", מול, מו"מ, מנהלים, סייבר, מתקפת, תחת, יפה, מנהל, הלל, הרפואי, במערכות, בתהליך, שמדובר, מלמד, העבר, ניסיון, ידועים, הרחוק, לטווח, והשפעותיו, משתמש, הנזק, מתקבלים, דחופים, ומטופלים, ידני, לרישום, עברו, הצוותים, חלופיות, היקף, ביה"ח

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/bk003c84hf

מאמרים קשורים