news paper icon

ארכיון חדשות

למה הכנסת ממשיכה לדחות את הזכות לנגישות לשירות רפואי לבעלי מוגבלות?

מחר תידרש ועדת הרווחה של הכנסת לאפשר דחייה נוספת בהנגשת מבנים במערכת הבריאות הציבורית, מהלך שיוצר מציאות בלתי נסבלת לפיה, מערכת הבריאות מדירה אנשים עם מוגבלות מתוכה. איך מצב כזה יכול להתקיים במדינת ישראל בשנת 2021- ומה צריך לעשות כדי שזה לא יידחה ללא סוף [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: הכנסת, הבריאות, הציבורית, במערכת, מבנים, בהנגשת, נוספת, דחייה, לאפשר, הרווחה, מהלך, ועדת, מחר, מוגבלות?, לבעלי, רפואי, לשירות, לנגישות, הזכות, לדחות, ממשיכה, תידרש, סוף, שיוצר, בלתי, יידחה, שזה, לעשות, צריך, ומה, 2021-, בשנת, ישראל, במדינת, מציאות, להתקיים, כזה, מצב, מתוכה, מוגבלות, אנשים, מדירה, מערכת, לפיה, נסבלת, יכול, למה

מקור: https://www.ynet.co.il/health/article/bkzrmynbt

מאמרים קשורים