news paper icon

ארכיון חדשות

חפץ: "הכלל - שאול ואיריס לא ממנים עורך בלי אישור מנתניהו ורעייתו"

אחרי שטען שמשפחת נתניהו "שלטה" בוואלה, עד המדינה אמר שרה"מ לשעבר דייק אותו לעיתים "עד רמת הפסיק" והדגיש: "הכול עבר דרכו". יאיר נתניהו, לדבריו, לא היה מרוצה מוואלה - ואמר לאביו: "אחרי כל מה שעשית, תראה מה הם מפרסמים". על הערות הסנגורים: "אשלם על טעויות, לא לרדת מתחת לחגורה". התובעת זעמה: "תנו כבוד בסיסי" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: נתניהו, בסיסי", הפסיק", רמת, "עד, לעיתים, דייק, לשעבר, שרה"מ, אמר, המדינה, בוואלה, והדגיש, "שלטה", שטען, ורעייתו", מנתניהו, אישור, בלי, עורך, ממנים, ואיריס, שאול, שמשפחת, "הכלל, "הכול, דרכו", כבוד, "תנו, זעמה, התובעת, לחגורה", מתחת, לרדת, טעויות, "אשלם, הסנגורים, עבר, הערות, תראה, שעשית, "אחרי, לאביו, ואמר, מוואלה, מרוצה, לדבריו, יאיר, מפרסמים", חפץ

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/sy900vf5ot

מאמרים קשורים