news paper icon

ארכיון חדשות

חפץ מעיד: "אנחנו, מטה הליכוד, קבענו מה יהיה בוואלה"

עד המדינה ממשיך להעיד בתיק 4000. התובע הציג התכתבויות מתקופת הבחירות ב-2015 ("דו"ח המבקר על מעון רה"מ הסיט את השיח ממדיני-ביטחוני לבזבזנות, ההיענות בוואלה הייתה מוחלטת"). חפץ תיאר תלונות על סיקור הפגנה נגד נתניהו: "ישועה כתב לי ששאול השתולל עליו". עדכונים שוטפים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: חפץ, המבקר, ("דו"ח, ב-2015, הבחירות, מתקופת, התכתבויות, הציג, התובע, מעון, בתיק, ממשיך, המדינה, בוואלה", קבענו, הליכוד, מטה, "אנחנו, להעיד, מעיד, רה"מ, השיח, עדכונים, עליו", השתולל, ששאול, כתב, "ישועה, נתניהו, הסיט, הפגנה, תלונות, תיאר, מוחלטת"), בוואלה, ההיענות, לבזבזנות, ממדיני-ביטחוני, סיקור, שוטפים

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/h1xza6500f

מאמרים קשורים