news paper icon

ארכיון חדשות

ציר נתניהו-אלוביץ' והשליטה ב"וואלה": השבוע הראשון של עדות ניר חפץ

מאחורי הקלעים של סרטון "המצביעים הערבים נעים בכמויות", הריאיון שפוצץ ואז נערך על הלפטופ בבלפור, גריסת מסמכי מיזוג בזק-yes, פגישת השיבוש בבית אלוביץ' והטענה של יאיר נתניהו על "כל מה שעשית בשבילם". במשך 3 ימים שרטט עד המדינה את יחסי רה"מ לשעבר ובעלי בזק שבמוקד תיק 4000. ומה יהיה בשבוע הבא? [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: הבא?, גריסת, בבלפור, הלפטופ, נערך, ואז, שפוצץ, הריאיון, בכמויות", נעים, הערבים, מסמכי, "המצביעים, הקלעים, מאחורי, חפץ, ניר, עדות, הראשון, השבוע, ב"וואלה", והשליטה, סרטון, נתניהו-אלוביץ', מיזוג, פגישת, בשבוע, ומה, תיק, שבמוקד, בזק, ובעלי, לשעבר, רה"מ, יחסי, המדינה, בזק-yes, שרטט, במשך, בשבילם", שעשית, "כל, נתניהו, יאיר, והטענה, אלוביץ', השיבוש, ימים, ציר

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/byanyz3ot

מאמרים קשורים