news paper icon

ארכיון חדשות

"חזרתי לחיים": המורה שנפצע אנושות בפרעות בעכו השתחרר לביתו

אלעד ברזילי הגיע למרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין לפני כחצי שנה. "הגעתי לכאן כשאני לא הולך, לא אוכל, לא מדבר - לא אשכח את המקום הזה כל חיי", אמר עם שחרורו. הרופאה שטיפלה בו: "יש לו עוד דרך לעשות, עבר תהליך מרשים" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: מרשים", כחצי, לוינשטיין, לשיקום, הרפואי, למרכז, הגיע, ברזילי, "הגעתי, אלעד, השתחרר, בעכו, בפרעות, אנושות, שנפצע, המורה, לביתו, לחיים", לכאן, הולך, תהליך, עבר, לעשות, דרך, "יש, שטיפלה, הרופאה, כשאני, שחרורו, חיי", הזה, המקום, אשכח, מדבר, אוכל, אמר, "חזרתי

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/ry5tev3uy

מאמרים קשורים