news paper icon

ארכיון חדשות

אחרי שהעיד על "סרסור בסוהרות": המשטרה צפויה לזמן את מפקד כלא גלבוע

גונדר-משנה פרדי בן שטרית צפוי לקבל זימון להבהיר במשטרה את הדברים שאמר בעדותו בפני ועדת הבדיקה לבריחת ששת המחבלים. יועמ"ש שב"ס פנה לפרקליט המדינה ולראש אגף החקירות במשטרה וביקש מהם להורות על חקירת הטענות - בפרשה שבה נטען כי סיפקו את צורכיהם המיניים של אסירים ביטחוניים כדי להשיג "שקט ביטחוני" בכלא [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: במשטרה, בכלא, לבריחת, הבדיקה, ועדת, בפני, בעדותו, שאמר, הדברים, להבהיר, זימון, ששת, לקבל, שטרית, פרדי, גונדר-משנה, גלבוע, כלא, מפקד, לזמן, צפויה, המשטרה, בסוהרות", צפוי, "סרסור, המחבלים, שב"ס, ביטחוני", "שקט, להשיג, ביטחוניים, אסירים, המיניים, צורכיהם, סיפקו, נטען, שבה, יועמ"ש, בפרשה, חקירת, להורות, מהם, וביקש, החקירות, אגף, ולראש, המדינה, לפרקליט, פנה, הטענות, שהעיד

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/by2nvrtuk

מאמרים קשורים