news paper icon

ארכיון חדשות

עדיין אין חשוד ברצח רשא סיתאווי במרר, ילדיה: "מתי היא תחזור אלינו?"

מספר כיוונים נבדקים במשטרה בחשד לרצח רשא סיתאווי (32), והגרוש שלה יזומן לחקירה. רבע שעה לפני שנורתה עוד העלתה סטורי לפרסום מכון היופי שבבעלותה. קרובת משפחה: "הילדים איבדו את היקרה שלהם". אחת מחברותיה: "היא אהבה את בעלה מאוד, אך לא דיברה על העבר, אלא על העבודה והילדים" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: רשא, סיתאווי, והילדים", רבע, לחקירה, יזומן, שלה, והגרוש, לרצח, בחשד, במשטרה, נבדקים, כיוונים, מספר, אלינו?", תחזור, "מתי, ילדיה, במרר, ברצח, שעה, חשוד, שנורתה, סטורי, העבודה, העבר, דיברה, מאוד, בעלה, אהבה, "היא, מחברותיה, אחת, העלתה, שלהם", איבדו, "הילדים, משפחה, קרובת, שבבעלותה, היופי, מכון, לפרסום, היקרה, עדיין

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/h1eu1o6oy

מאמרים קשורים