news paper icon

ארכיון חדשות

חפץ העיד: "היועץ שיתף פוסט של בנט. שרה כעסה, הוא פוטר בצעקות וקללות"

משפט נתניהו: הסתיימה העדות הראשית של עד המדינה, שסיפר על פיטורי אהרון שביט לקראת בחירות 2015. במסגרת תיק 2000 הוצגו תמלילי הקלטה של ארנון מילצ'ן שלפיה ראש הממשלה לשעבר שוחח עם אדלסון על תפוצת "ישראל היום": "כל שבוע נתניהו משנה דעה על מספר הגיליונות. לך תדע מי מנהל שם". חפץ: "ביבי אמר שהוא מחפש פתרון מבלי שיהיה כאן תיאום שוק" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: חפץ, נתניהו, הקלטה, תמלילי, הוצגו, תיק, במסגרת, בחירות, לקראת, שביט, אהרון, פיטורי, שסיפר, המדינה, ארנון, הראשית, הסתיימה, משפט, וקללות", בצעקות, פוטר, כעסה, שרה, בנט, פוסט, שיתף, "היועץ, העדות, העיד, מילצ'ן, ראש, תיאום, כאן, שיהיה, מבלי, פתרון, מחפש, שהוא, אמר, "ביבי, שם", מנהל, תדע, שלפיה, הגיליונות, דעה, משנה, שבוע, "כל, היום", "ישראל, תפוצת, אדלסון, שוחח, לשעבר, הממשלה, מספר, שוק"

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/b1rpcsxkf

מאמרים קשורים